Separujeme odpad

Vážení občania,

správnym separovaním odpadu nielenže napomáhame čistejšiemu a zdravšiemu životnému prostrediu, ale aj ovplyvňujeme ako hlboko musíme siahnuť do peňaženky pri platbe za komunálny odpad. Cena a poplatky za zvoz a uloženie komunálneho odpadu neustále rastie. Rastie aj poplatok do enviromentálneho fondu, ktorý je súčasťou ceny za komunálny odpad. Všetky tieto položky priamo ovplyvňuje celkové množstvo komunálneho odpadu, čiže čím viac ton odovzdáme, tým viac zaplatíme. Ďalším ukazovateľom, ktorý ovplyvňuje cenu resp. poplatok za komunálny odpad, je podiel vyseparovaného odpadu. Na základe tohoto čísla je naša obec zaradená do najhoršej skupiny( náš podiel je necelých 10% za minulý rok), a tým je poplatok väčší. Obec vypočítava poplatky pre občanov vždy podľa predchádzajúceho roka, takže na budúci rok sa bude určovať podľa roku 2019. Je dôležité, aby sme sa dostali na vyššie číslo podielu separovaného odpadu, lebo inak bude poplatok stále rásť. Otvorenie zberného dvora by malo pomôcť, ale stále to nebude stačiť, nakoľko komunálneho odpadu vyprodukuje naša obec približne 50t za mesiac, čo prestavuje asi 600t ročne.

plasty

Je dôležité, aby sa separovalo správne, čiže do papiera len papier, do skla sklo atď. Na separovanie plastov sa môžu použiť hocijaké plastové vrece, ale musí byť priehľadné, inak ho pri zbere separovaného zberu zaradia do komunálneho odpadu – musí byť vidieť, že je vo vreci plast. A využívajte zberný dvor v čo najväčšej miere.

Print Friendly, PDF & Email