Insígnie obce

Erb Obce Boleráz

V hornej polovici zeleného štítu zlato-strieborné váhy, pod nimi zo špice štítu vyrastá strieborná klčovnica na zlatom porisku, prevlečenom cez zlatý peň s koreňmi. Nosičom štítu je sv. Michal, ľavicou držiaci ľavý roh štítu v pravici plamenný meč. Zlatú farbu možno nahradiť aj žltou, striebornú bielou. Pri čierno-bielom vyjadrení farieb sa zelená zastupuje šikmým šrafovaním, zlatá jemným bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce

Vlajka obce Boleráz pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách zelenej(2/8), žltej(1/8), bielej(1/8), žltej(1/8), bielej(1/8), a zelenej(2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

Pečať obce

Pečať Bolerázu je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC BOLERÁZ. Priemer pečate je 35 mm.
Od obecnej pečate možno odvodiť okrúhle pečiatky s obecným symbolom. Stred pečatného poľa sa nemení, kruhopisy môžu znieť: Boleráz Starosta, Obecný úrad Boleráz a podobne.

 

 

Erb, vlajka a pečať predstavujú základné symboly obce, od ktorých možno odvodiť ďalšie symboly.

Zástava obce

Zástava Bolerázu má podobnú kompozíciu ako jeho vlajka. Pomer strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Zástava sa od vlajky odlišuje aj tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu).
Krátka zástava Bolerázu má podobu obdĺžnika, dlhšou stranou pripojeného k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. Koruhva Bolerázu predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vyťahuje na stožiar.
Znaková zástava Bolerázu má podobu takmer štvorca, v skutočnosti sa však (proporčne) jeho výška rovná výške štítu a šírka štítu.
Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu. Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva Bolerázu predstavuje spojenie znakovej zástavy s koruhvou.

Štandarda starostu

Štandarda starostu Bolerázu, má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, doplnená je však lemom v obecných farbách. Rozdiel je nielen v jej funkcii, ale aj v jej vyhotovení. Kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla iba v jednom vyhotovení a často tiež luxusnejšou technikou.