Obecná knižnica

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok13:00-15:30
Utorok13:00-15:30
Streda13:00-16:30
Štvrtok13:00-15:30
Piatok13:00-17:30
V období od 1.6. do 30.9. v piatok otvorené 13:00-14:30

 

Počas otváracích hodín je v knižnici prístupný internet.

Prehľad o knižničnom fonde a výpožičkách obecnej knižnice:

  • Knižničné jednotky vo voľnom výbere: 5 909
  • Počet výpožičiek za rok: 2928
  • Registrovaných čitateľov: 138

Knihovníčka: Daniela Landrišičová

Telefón: 033/5349632

Adresa: Obecná knižnica Boleráz 404, 919 08 Boleráz

Knižnica, jej história a súčasnostˇ

Jedna z prvých dedinských ľudových knižníc vznikla v Boleráze pred prvou svetovou vojnou a založil ju Alexander Danišovič . Mala názov
„Knižnica III. Rádu svätého Františka“ a nachádzali sa v nej čisto len slovenské knihy. Po vzniku republiky sa začal do života intenzívne
aplikovať knižničný zákon a obce boli povinné zriaďovať knižnice. Na základe rozhodnutia obecného zastupiteľstva 25.apríla 1925
bola založená v obci Boleráz a súčasne aj v obci Klčovany Obecná knižnica. Okrem obecných knižníc sa na oboch školách prevádzkovali
aj žiacke a učiteľské knižnice. Pri zlúčení obcí v r.1960 sa dohodlo, že knižnice zostanú na svojich miestach a budú označené ako Boleráz I. a Boleráz II. Knižnicu Boleráz I. viedla učiteľka Anna Suchánová. Knihy boli uložené v dvoch skriniach v škole a fond vykazoval asi 1000 zväzkov.
Aj knižnica Boleráz II. bola umiestnená v škole a funkciu knihovníčky vykonávala učiteľka Mária Krahulcová. Vykazovali 778 zväzkov. V roku 1963 sa stretávame so správou, že knižnica Boleráz I. sa nachádza v miestnosti, ktorá slúžila ako opravovňa obuvi. Knihy v počte 995 kusov boli uložené v dvoch skriniach a slúžili 135 čitateľom. V tom istom čase mala knižnica Boleráz II. 1003 zväzkov a 133 čitateľov. V tomto období viedla knižnicu v Boleráze knihovníčka Mária Benkovská a po nej Anna Portášová, ktorá ju v r.1971 odovzdala Angele Olbertovej. Stav knižničného fondu predstavoval 1857 zväzkov. Z celkového počtu obyvateľov bolo 4,5% čitateľov. V roku 1984 knihovníčka Angela Olbertová odovzdala agendu knižnice Eve Šuranovej. Výpožičný fond tvorilo 6 312 zväzkov, čitateľov bolo 367, z toho detí do 14 rokov 199. V roku 1987 Evu Šuranovú vystriedala Anna Pešková a v r. 1990 bola už knihovníčkou Jana Ostatníková. O dva roky neskôr fond vykazoval 7 779 knižničných jednotiek.
V roku 1995 viedla knižnicu Gabriela Jarábková. Knižný fond tvorilo 8 224 knižničných jednotiek a počet čitateľov bol 220. Knižnica sa nachádzala v priestoroch kultúrneho domu.

V roku 1999 bola knižnica pod vedením Gabriely Jarábkovej presťahovaná do priestorov budovy starého Miestneho národného výboru. Potom agendu knižnice prebrala Dália Izraelová. Od roku 2001 je knihovníčkou Daniela Landrišičová.

V roku 2016 prebehla v priestoroch knižnice celková rekonštrukcia priestorov. Boli prerobené elektrické rozvody a osvetlenie. Znížili sa stropy pomocou sadrokartónu. Bolo urobené nové ústredné kúrenie. Miesto kobercov bola položená plávajúca podlaha, vymenené okná a vymaľované steny. Taktiež bola opravená i vonkajšia fasáda budovy. Knižničné priestory tvoria dve miestnosti. V prvej vstupnej miestnosti sa nachádza pracovný priestor pre knihovníčku. Zároveň sa tu nachádzajú knihy určené pre deti a mládež a taktiež je tu k dispozícii počítač s tlačiarňou, ktorý je prístupný pre širokú verejnosť. V druhej miestnosti sa nachádzajú knihy určené pre dospelých čitateľov.

Toho času tvorí knižničný fond 7 190 knižných jednotiek. Z toho 1730 kníh je určených pre deti a mládež. Počet čitateľov prihlásených v knižnici je 72, z toho je 24 čitateľov mladších ako 15 rokov. Knižný fond sa každý rok dopĺňa o nové kusy kníh,na ktoré bolo obecným zastupiteľstvom odsúhlasených 1 500 eur na rok.