Obecný úrad Boleráz

ADRESA:
Obecný úrad Boleráz
Boleráz 586
919 08 Boleráz

KONTAKTY:
Telefón OÚ:   +421 (0) 33 5579147
Fax OÚ:          +421 (0)33 5579147

E-mail:            obec.boleraz@stonline.sk
Web stránka: www.boleraz.com
Prenájom KD:  +421 (0)33 5579225

FAKTURÁCIA:
IČO:      00 312 282
DIČ:      2021133653
Číslo účtu:   7425-212/0200
IBAN:   SK 64 0200 0000 0000 07425212
Banka:  VÚB, a.s. Trnava

Tlačivá na stiahnutie
Sadzobník poplatkov
Civilná ochrana
[wpforms id="2608"]
Úradné hodiny
Zamestnanci OÚ
Ako vybaviť
Spoločný obecný úrad