Zamestnanci Obecného úradu

Gabriela Jarábková

účtovníctvo, mzdová a personálna agenda, matrika

jarabkova@mail.t-com.sk

Ing. Renáta Srnková

stavebný poriadok, správa poplatkov, evidencia došlej a odoslanej pošty, zápisnice

ocu.boleraz@stonline.sk

Daniela Landrišičová

sociálna pracovníčka, knihovníčka

Jana Ostatníková

pokladníčka OcÚ, správa daní, evidencia obyvateľov, zástupca matrikárky, sociálna agenda

Martina Danišová

upratovačka, doručovateľka pošty, zriadenkyňa KD

ĽUBOMÍRA DANIŠOVÁ

koordinátorka aktivačnej činnosti

Ján Pinček

údržbár a sadový robotník