Samospráva

Starosta
Hlavný kontrolór obce
Verejné obstarávanie
Obecné zastupiteľstvo
Územný plán